Τρίτη, 6 Νοεμβρίου 2012

Απολογισμός Γενικής Συνέλευσης.

 

ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012 

Α.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ  

Θεωρούμε αναγκαίο να αναφέρουμε ορισμένα στοιχεία για την Ένωση Γονέων για το τι είναι η Ένωση, τι σκοπούς έχει και ποιος είναι ο ρόλος της στο πλαίσιο της δημόσιας εκπαίδευσης.    

1) ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ - ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ


Η ίδρυση και η ύπαρξη της Ένωσης Γονέων ορίζεται ως υποχρεωτικής από το νόμο. Η ένωση γονέων συγκροτείται από τους συλλόγους γονέων του ίδιου Δήμου. Η ένωση γονέων έχει από το νόμο σημαντικές αρμοδιότητες. Συγκεκριμένα η ένωση συμμετέχει με εκπρόσωπο της, ο οποίος έχει δικαίωμα ψήφου, στη συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, επίσης συμμετέχει στην Σχολική Επιτροπή για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και στη Σχολική Επιτροπή για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Η ΔΕΠ και οι σχολικές επιτροπές είναι αρμόδιες για όλα τα θέματα Παιδείας και Εκπαίδευσης στο Δήμο Κατερίνης. Έτσι κατόπιν εισηγήσεως αυτών των Επιτροπών αποφασίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο εάν θα συγχωνευθούν, καταργηθούν ή ιδρυθούν νέα σχολεία. Επίσης αποφασίζεται η κατανομή των κονδυλίων στα σχολεία του Δήμου για την αντιμετώπιση των λειτουργικών τους δαπανών. Ακόμη η ΔΕΠ αποφασίζει και για την χωρική αρμοδιότητα των σχολείων.
Επομένως η Ένωση Γονέων, η οποία εκπροσωπεί τους γονείς των μαθητών, έχει έναν ιδιαίτερο θεσμικό ρόλο στη λειτουργία της δημόσιας εκπαίδευσης.
Για να ασκήσει, όμως, η Ένωση αποτελεσματικά και προς όφελος των γονέων και μαθητών τις αρμοδιότητες της απαιτείται η σύμπραξη και η συνεργασία όλων των συλλόγων γονέων και κηδεμόνων. Είναι αναγκαία η συμμετοχή όλων στις γενικές συνελεύσεις της Ένωσης, όπου ο κάθε σύλλογος έχει την δυνατότητα να διατυπώσει συγκεκριμένα αιτήματα και στη συνέχεια αυτά να μεταφερθούν στη ΔΕΠ και στις σχολικές επιτροπές. Βεβαίως δεν αρκεί η μια φορά το χρόνο εμφάνιση μας στην τακτική γενική συνέλευση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε κατά την καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Έτσι εμφανίζεται απαραίτητη η καθιέρωση ενός δίαυλου επικοινωνίας ανάμεσα στην Ένωση και του Συλλόγους γονέων των σχολείων. Πρόσφορο μέσο επικοινωνίας μπορεί να αποτελέσει το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Η ένωση διαθέτει ηλεκτρονική διεύθυνση και έτσι μπορείτε να επικοινωνείτε με την ένωση καθημερινά και όταν κρίνετε αυτό αναγκαίο, υποβάλλοντας αιτήματα, γνωστοποιώντας προβλήματα του σχολείου σας, ζητώντας ακόμη και την σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης.
Επίσης τηλεφωνικά με οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαίο να ενεργούμε όλοι μαζί και να συνεργαζόμαστε.
Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να πετύχουμε ότι για τον καθένα χωριστά φαίνεται ακατόρθωτο.
2) Η νέα σχολική χρονιά έχει ξεκινήσει. Δυστυχώς, όμως, τα προβλήματα παραμένουν και είναι σε μεγαλύτερη έκταση.
Το Δ.Σ. της Ένωσης πριν τον αγιασμό στα σχολεία συναντήθηκε με τους αρμόδιους για την εκπαίδευση φορείς στο Δήμο Κατερίνης. Έτσι συναντηθήκαμε με τον πρόεδρο της ΔΕΠ, κ. Παπαζήση, με τον οποίο συζητήσαμε τη δυνατότητα κάλυψης των λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου Κατερίνης. Μας πληροφόρησε ότι λίγο πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς καταβλήθηκε ένα χρηματικό ποσό ύψους 207.000 ευρώ για τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων του Δήμου Κατερίνης. Τα χρήματα αυτά αποτελούν τη δεύτερη δόση του συνόλου των χρημάτων, ενώ θα έπρεπε να είχε δοθεί η τέταρτη δόση των χρημάτων τον Σεπτέμβρη του 2012. Τα χρήματα αυτά είναι ελάχιστα και δεν επαρκούν για την λειτουργία των σχολείων, δεδομένης και της δαπάνης της θέρμανσης. Χθες μάλιστα ο κ. Παπαζήσης ανέφερε στη συνεδρίαση της σχολικής επιτροπής για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση ότι όσα χρήματα δόθηκαν έχουν ήδη δαπανηθεί για την κάλυψη οφειλών της σχολικής επιτροπής από την προηγούμενη σχολική χρονιά και ότι σήμερα το ταμείο της σχολικής επιτροπής είναι άδειο.
Ακόμη τα κονδύλια για την καθαριότητα των σχολείων, τα οποία δεν εντάσσονται σε αυτά για τις λειτουργικές δαπάνες, δεν έχουν έλθει ακόμη στο Δήμο Κατερίνης και οι καθαρίστριες που υπογράφουν συμβάσεις εργασίας με τον δήμο Κατερίνης για κάθε σχολική χρονιά εργάζονται χωρίς να γνωρίζουν πότε και πως θα πληρωθούν.
Επίσης συναντηθήκαμε και με τον Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και μέσα στο Καλοκαίρι, όπου συζητήθηκε η πρόταση του Διευθυντή για την αναδιάρθρωση τον τομέων ευθύνης του κάθε δημοτικού σχολείου και νηπιαγωγείου. Εμείς δηλώσαμε αντίθετοι στην υλοποίηση της πρότασης από την νέα σχολική χρονιά και εκφράσαμε την άποψη ότι πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση των νέων σχολείων, προκειμένου να εφαρμοσθεί ένα πλήρες σχέδιο για την κατανομή των μαθητών στα σχολεία και ότι μέχρι τότε το πρόβλημα των υπεράριθμων σχολείων να αντιμετωπίζεται από τους διευθυντές των σχολείων.
Τελικά η πρόταση του Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης δεν εφαρμόσθηκε κατά την νέα σχολική χρονιά.
Ακόμη την προηγούμενη εβδομάδα διαμορφώθηκε και η πρόταση των διευθυντών εκπαίδευσης προς την ΔΕΠ σε σχέση με τις συγχωνεύσεις, καταργήσεις, ιδρύσεις νέων σχολείων. Εμείς προτείναμε την ίδρυση νέων σχολείων και διαφωνήσαμε με συγχωνεύσεις και καταργήσεις σχολείων. Δεν προτάθηκε από τους Διευθυντές το αντίθετο.
3) Για να διασφαλίσουμε την επίτευξη των στόχων μας για μια καλύτερη δημόσια δωρεάν παιδεία και για την ποιοτική της αναβάθμιση αποφασίσαμε και καθιερώσαμε τη συνεχή συνεργασία με την ΣΕΠΕ και την ΕΛΜΕ, τα συνδικαλιστικά όργανα των δασκάλων και των καθηγητών. Έτσι στην αρχή της σχολικής χρονιάς δώσαμε μια κοινή συνέντευξη τύπου με θέμα τα προβλήματα των σχολείων κατά τη νέα σχολική χρονιά, στην οποία θέσαμε και ορισμένα αιτήματα μας.
Επίσης από κοινού επισκεφθήκαμε τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Κατερίνης, προκειμένου να αντιμετωπισθεί το ζήτημα της εξέτασης των μαθητών και της γρήγορης χορήγησης ιατρικών πιστοποιητικών σε όσους μαθητές οφείλουν να τα προσκομίσουν στα σχολεία τους κατά την εγγραφή τους. Για το ίδιο ζήτημα συναντηθήκαμε και με τον Διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ο οποίος είπε ότι οι διευθυντές θα είναι ελαστικοί ως προς την αναζήτηση των πιστοποιητικών αυτών.
Η συνεργασία αυτή πρόκειται να συνεχισθεί και κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και σε άλλους τομείς, όπως κοινές δράσεις κλπ.
4) Στην προηγούμενη σχολική χρονιά σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε και δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, οι οποίες στηρίζουν την κοινωνική συνενοχή και δίνουν διέξοδο σε όσους έχουν ανάγκη. ΧΑΡΙΖΩ ΤΟ ΚΟΥΛΟΥΡΙ ΜΟΥ – ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΙΜΑΤΟΣ.
5) Να υπενθυμίσουμε ότι οφείλουμε να τηρούμε τις φορολογικές υποχρεώσεις των συλλόγων μας. Έτσι να υποβάλουμε ετησίως την φορολογική δήλωση και όταν αλλάζει με εκλογές το Δ.Σ. να ενημερώνουμε για την μεταβολή αυτή το μητρώο της αρμόδιας Δ.Ο.Υ. Διαφορετικά μπορεί να δημιουργηθούν προβλήματα και να εμφανίζεται ο πρόεδρος του Δ.Σ., ως νόμιμος εκπρόσωπος του συλλόγου, ως οφειλέτης απέναντι στο Δημόσιο με ότι αυτό συνεπάγεται, όπως μη λήψη φορολογικής ενημερότητας για συμβολαιογραφικές πράξεις κλπ.
6) Μετά την σύντομη αυτή ενημέρωση  να επανέλθουμε στο πρόβλημα της κάλυψης των εξόδων λειτουργίας των σχολείων, της θέρμανσης, της καθαριότητας και όλων των άλλων. Καθημερινά καλούμαστε οι γονείς να δώσουμε χρήματα για την αγορά φύλλων χαρτιού Α4, για την αγορά τόννερ, για την επισκευή του φωτοτυπικού, αύριο ίσως για τη θέρμανση.
Θεωρούμε ότι η διασφάλιση των μέσων και των πόρων για τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση όλων των μαθητών αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας. Δεν είμαστε εμείς οι γονείς υπεύθυνοι για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Δεν πρέπει να αναλαμβάνουμε μέρος των εξόδων λειτουργίας των σχολείων. Οφείλουμε να πιέσουμε την πολιτεία με κάθε νόμιμο μέσο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε εμάς και στα παιδιά μας. Η δημόσια δωρεάν παιδεία είναι δικαίωμα μας και υποχρέωση της πολιτείας.
7) Στα πλαίσια αυτά έχουμε συντάξει ένα ΨΗΦΙΣΜΑ, το οποίο το εισάγουμε στη Γενική Συνέλευση προς έγκριση, το οποίο έχει ως εξής:
ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
ΤΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2012
ΨΗΦΙΣΜΑ
Εμείς οι γονείς ανησυχούμε για όσα συμβαίνουν στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, για την απομείωση των κονδυλίων για την παιδεία, για την έλλειψη κατάλληλων σχολικών κτιρίων και για την εν γένει αδιαφορία της πολιτείας.
Για την κατάσταση αυτή διαμαρτυρόμαστε και δηλώνουμε ότι η διασφάλιση των μέσων και των πόρων για τη δημόσια δωρεάν εκπαίδευση όλων των μαθητών αποτελεί συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας. Δεν είμαστε εμείς οι γονείς υπεύθυνοι για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων. Δεν πρέπει να αναλαμβάνουμε μέρος των εξόδων λειτουργίας των σχολείων. Οφείλουμε να πιέσουμε την πολιτεία με κάθε νόμιμο μέσο να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της απέναντι σε εμάς και στα παιδιά μας. Η δημόσια δωρεάν παιδεία είναι δικαίωμα μας. Η δημόσια δωρεάν παιδεία είναι υποχρέωση της πολιτείας.
Για αυτό διεκδικούμε:
-      Δημόσια και Δωρεάν παιδεία.
-      Ούτε ένα ευρώ από την τσέπη των γονιών για θέρμανση και άλλα  λειτουργικά έξοδα των σχολείων.
-      Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης για όλες τις σχολικές μονάδες.
-      Επίλυση των προβλημάτων σε κτιριακές υποδομές.
-      Άμεση αντιμετώπιση των φαινομένων υποσιτισμού. Χορήγηση δεκατιανού δωρεάν σε όλους τους μαθητές.
-      Καμία συγχώνευση-κατάργηση ή υποβάθμιση σχολικών μονάδων.
-      Άμεση οικονομική ενίσχυση των Σχολικών επιτροπών για να μπορούν να αντεπεξέρχονται στις ανάγκες των σχολείων.
-      Δημιουργία κινητών μονάδων υγείας, επανδρωμένων με όλες τις απαραίτητες ειδικότητες και πλήρως εξοπλισμένων, οι οποίες θα επισκέπτονται τα σχολεία και θα επιμελούνται της υγείας των μαθητών.  

Στην συνέχεια τον λόγο έλαβαν τα προεδρεία των Συλλόγων Γονέων, όπου στις τοποθετήσεις τους έγινε καταγραφή των προβλημάτων που υπάρχουν στις σχολικές μονάδες, ακούστηκαν προτάσεις και προβληματισμοί για τα τεκταινόμενα στο χώρο της παιδείας και ζητήθηκε η διεξαγωγή ενός συλλαλητηρίου όπου θα ακουστούν και δημόσια οι θέσεις των γονέων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου