Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ


H Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Κατερίνης διαμαρτύρεται έντονα για τον τρόπο με τον οποίο μεθοδεύεται η χωροταξική ανακατανομή των ορίων των σχολείων του Δήμου Κατερίνης και για την υλοποίηση του νέου σχεδιασμού στα δημοτικά σχολεία και στα νηπιαγωγεία από την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης χωρίς να έχει ληφθεί ακόμη απόφαση από την αρμόδια να αποφασίσει Δημοτική Επιτροπή Παιδείας του Δήμου Κατερίνης.
Συγκεκριμένα η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, στην οποία συμμετέχει δια του αντιπροσώπου της και η Ένωση Γονέων, ενημερώθηκε για την προωθούμενη χωροταξική ανακατανομή των σχολείων στις αρχές Μαΐου 2012. Ο εκπρόσωπος μας στην Ένωση Γονέων ενημερώθηκε για το νέο σχεδιασμό μόλις την 6-6-2012 και κληθήκαμε να παραστούμε στη συνεδρίαση της Δ.Ε.Π. την 8-6-2012. Κατά τη συνεδρίαση αυτή ζητήσαμε και πετύχαμε την αναβολή λήψης απόφασης προκειμένου να ενημερωθούν οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων για τα νέα όρια των σχολείων και να κάνουν τις προτάσεις τους.
Όμως χωρίς να δοθεί εύλογος χρόνος για διαβούλευση του νέου σχεδιασμού ορίσθηκε νέα συνεδρίαση για την λήψη απόφασης την 14-6-2012.
Εμείς αντιτιθέμεθα στη νέα χωροταξική ανακατανομή των ορίων των σχολείων του Δήμου Κατερίνης και στο τρόπο με τον οποίο μεθοδεύεται και προτείνουμε να μην αλλάξει η υπάρχουσα χωροταξική κατανομή των σχολείων του Δήμου Κατερίνης έως ότου αποπερατωθούν τα νέα υπό ανέγερση σχολικά κτίρια.
Θεωρούμε ότι οι προσπάθειες όλων μας πρέπει να είναι κοινές, έτσι ώστε να μην προκαλείται αναστάτωση στη σχολική κοινότητα και στη τοπική κοινωνία.
Το Δ.Σ. της Ένωσης Γονέων

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου