Πέμπτη, 15 Μαρτίου 2012

Ανακοίνωση δημιουργίας τριμελούς επιτροπής για θέματα παιδείας.Στο χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης επιχειρούνται συνεχώς αλλαγές από την κεντρική διοίκηση, οι οποίες μεταβάλουν το πραγματικό πλαίσιο λειτουργίας των σχολείων, των εκπαιδευτικών και των μαθητών. Καθημερινά επίσης οι συμμετέχοντες στην δημόσια εκπαίδευση αντιμετωπίζουν νέου είδους προβλήματα, τα οποία καλούνται να επιλύσουν με δική τους πρωτοβουλία και μέσα, ενώ από την διαδικασία αυτή τρανταχτή εμφανίζεται η απουσία της δημόσιας διοίκησης.
Συγκεκριμένα στο χώρο της δημόσιας παιδείας έχει δημιουργηθεί μια νέα πραγματική κατάσταση, μεταξύ άλλων, εξαιτίας:
Α) της εφαρμογής του καλλικρατικού νόμου, της μεταβίβασης πολλών αρμοδιοτήτων, σε σχέση με την ίδρυση και συντήρηση των σχολικών κτηρίων, στους κατά τόπο Δήμους, χωρίς την διάθεση ανάλογου ύψους χρηματικών κονδυλίων στους δήμους, της κατάργησης των σχολικών επιτροπών κλπ.
Β) της κατάργησης οργανισμών που δραστηριοποιούνταν στον χώρο της δημόσιας εκπαίδευσης, όπως του ΟΣΚ και του ΟΕΔΒ.
Γ) της πραγματικής μείωσης του αριθμού των υφιστάμενων σχολικών μονάδων καθώς και του αριθμού των απασχολούμενων εκπαιδευτικών,
Δ) της υποχρηματοδότησης της δημόσιας παιδείας από τον κρατικό προϋπολογισμό.
Τα προβλήματα που δημιουργούνται συνεπεία των ανωτέρω σχετίζονται κυρίως με την έλλειψη κατάλληλων σχολικών κτηρίων, αιθουσών διδασκαλίας και αιθουσών ειδικών σκοπών, με την έλλειψη κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στα σχολικά κτήρια, με την ανεπάρκεια των σχολικών βιβλίων, με την έλλειψη εκπαιδευτικών, κλπ., στοιχεία που οδηγούν στην ουσιαστική και ποιοτική υποβάθμιση της δημόσιας παιδείας.
Επίσης οι γονείς σε καθημερινή βάση γινόμαστε αποδέκτες εκκλήσεων για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των σχολείων, έτσι ώστε αναγκαζόμαστε να διαθέσουμε μέρος του όποιου εισοδήματος μας, προκειμένου να αγοράσουμε αναλώσιμα υλικά και άλλα, τα οποία είναι αναγκαία για να παραμείνει ανοικτό το σχολείο. Κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά καταγράφεται ως πρόβλημα ακόμη και η θέρμανση των σχολικών μονάδων.
Το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετωπίζουμε επίσης προβλήματα υποσιτισμού ορισμένου αριθμού μαθητών και ακόμη και ένα διογκούμενο πρόβλημα, αυτό της βίας στο σχολείο.
Οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων του Δήμου Κατερίνης, οι οποίοι ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με τα προβλήματα αυτά, ανησυχώντας για την πορεία της δημόσιας παιδείας και για την καλή λειτουργία των σχολείων στην πόλη μας, θεσμοθετήσαμε ένα πλαίσιο επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ μας, προκειμένου να καταγράψουμε τις δυσλειτουργίες που εμφανίζονται στο σχολείο και να επιλύσουμε αποτελεσματικά τα προβλήματα.
Ενεργώντας μέσα στο πλαίσιο αυτό δηλώνουμε:
1)Ότι είμαστε αντίθετοι στις καταργήσεις και συγχωνεύσεις σχολικών μονάδων.
2)Διεκδικούμε την ίδρυση νέων σχολικών μονάδων με την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.
3)Διεκδικούμε την αύξηση των πόρων για την παιδεία.
4)Ζητούμε την καθιέρωση ενός γεύματος για τους όλους τους μαθητές όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Κατερίνης.
5)Ζητούμε την αξιοποίηση του χώρου του παλαιού νοσοκομείου Κατερίνης για την κατασκευή σχολικών μονάδων και την ίδρυση διαθεματικού πάρκου.
Επίσης για την επίτευξη της βέλτιστης προώθησης των διεκδικήσεων και των αιτημάτων μας αποφασίσαμε να καλέσουμε τους γονείς των μαθητών σε συγκεντρώσεις, όπου θα ενημερωθούν και θα ζητηθεί η έμπρακτη στήριξη τους, να κάνουμε παραστάσεις στον Δήμαρχο και σε άλλες αρμόδιες αρχές, και να εμφανισθούμε σε μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Κατερίνη 01.03.2012

Τα Διοικητικά Συμβούλια της Ένωσης γονέων, της ΕΛΜΕ και ΣΕΠΕ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου